Thông tin chi tiết:
Trần Xuân Dũng
Giáo viên Toán-tin Trần Xuân Dũng
Ngày tháng năm sinh 01/03/1994
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tự Nhiên
Địa chỉ
Điện thoại 0989 493 405
Email
Mạng xã hội