Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hạnh
Giáo viên Tiếng Anh Nguyễn Thị Hạnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Phường Đông Thành - TP Ninh Bình
Điện thoại 0946 032 569
Email
Mạng xã hội