Thông tin chi tiết:
MAI THỊ ĐÀO
GV MÔN LÝ MAI THỊ ĐÀO
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tự Nhiên
Địa chỉ Phường Nam Bình - TP Ninh Bình
Điện thoại 0984 776 647
Email
Mạng xã hội