Thông tin chi tiết:
ĐẶNG THỊ TUYẾT
GV MÔN LÝ ĐẶNG THỊ TUYẾT
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Tự Nhiên
Địa chỉ Phường Đông Thành - TP Ninh Bình
Điện thoại 0977 788 833
Email
Mạng xã hội