Ban lãnh đạo
 • DƯƠNG THỊ THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó GĐ CTy TNHH HẢI HÀ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912 129 686
  • Email:
   thanhdulichninhbinh@gmail.com