GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  SN 252 - Đường Hải Lãn Ông, Phường Phúc Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình

Email :  

Điện thoại : 

 

1. Mô hình hoạt động: .

2. Đội ngũ giáo viên: 

4. Mục tiêu đào tạo: 
 

5. Phương châm giáo dục: 

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Công Trứ